noiembrie 2011 - arhiva

Taxa pe valoarea adaugata aferenta proiectelor finantate din fonduri structurale si de coeziune va deveni cheltuiala eligibila si va fi suportata din fonduri comunitare. Reglementarile ...


In conformitate cu Instructiunea AM POSDRU nr. 42, pct. 3, informatiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie sa corespunda cu cele din ActionWeb. In acest context, beneficiarii contractelor care ...