august 2010 - arhiva

Obiectivele programului Obiectivele acestei masuri se refera la: - Diversificarea productiei cu specii cu prospecte bune de piata; - Implementarea metodelor cu efecte pozitive asupra mediului; - Sustinerea activitatilor ...


Întreprinăzatorii pot depune proiecte în cadrul a trei programe finanţate cu 580 de milioane de euro din fondurile europene. Competiţia pentru o parte din aceste ...


Asociatie PUBLICMEDIA Romania si Asociatie PUBLICMEDIA Moldova anunta lansarea siteului dedicat Alegerilor si Referendumului din Republica Moldova. Acesta se afla la adresa: www.alegeri.org . Acest demers este ...


Capital a calculat că după trei ani şi jumătate de la aderare, România a reuşit contraperfor­manţa de a absorbi numai 10% din fondurile UE alocate ...


Finanţările acordate pe Domeniul Major de Intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării din cadrul POSDRU au fost foarte căutate. Proiectele depuse până ...


06 august 2010 ACIS a publicat varianta la 31 iulie a calendarului orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte la nivelul tuturor programelor operationale pentru acest ...


Veche de peste 100 de ani, controversa privind originea omului reuşeşte şi astăzi să dea naştere unor vii dezbateri în toată lumea. „Omul se trage ...


De ce este litoralul bulgăresc mai atractiv decât cel românesc? Unde am greşit noi, mai ales că atât România, cât şi Bulgaria au aproximativ aceeaşi ...


Din Fondul pentru Mediu se finanţează proiecte care valorifică resursele regenerabile de energie şi contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.


Pentru a îmbunătăţi absorbţia fondurilor UE, Guvernul a pregătit noi reglementări în ceea ce priveşte criteriile de acordare a creditelor pentru cofinanţarea proiectelor.


Reducerea activităţii pe fondul scăderii cererii interne, fiscalitatea crescută şi birocraţia care taie elanul accesării fondurilor UE sunt problemele cu care se confruntă IMM-urile.


Un miliard de lei, urgentarea evaluării proiectelor şi clarificarea termenilor sunt câteva dintre noutăţile din domeniul programelor de dezvoltare a resurselor umane